İYYÜ Üniversitesinde Öğrenim Gören Engelli Öğrenci İstatistikleri (2020-2021)

Tablo 1. Engel türüne göre öğrenci sayısı

Engel Türü Öğrenci Sayısı
Görme Engeli 16
İşitme engeli 4
Ortopedik Engel 17
Otizm Spektrum /Asperger Sendromu 2
Zihinsel Engelli 2
Konuşma Güçlüğü
Süreğen Hastalığı olan 11
Öğrenme Güçlüğü 1

 

Tablo 2. Program türüne göre öğrenci sayısı

Program Türü Öğrenci Sayısı
Tıp ve Sağlık 17
Mühendislik ve Fen Bilimleri 3
Sosyal Bilimler 33
Güzel Sanatlar 3

 

Tablo 3. Öğrenim düzeyine göre öğrenci sayısı

Öğrenim Düzeyi Öğrenci Sayısı
Önlisans 13
Lisans 43
Yüksek Lisans
Doktora