Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında engelsiz üniversite uygulamasını kurumsal amaçlar doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde uygulamaktadır. “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi” bu dönemde de engelsiz yaşam felsefesi temelinde, gerek mekân iyileştirmesi, gerekse sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir.

Faaliyetlerimiz;

  • Üniversitemizin ev sahipliğinde Üniversitemiz Yeni Yüzyıl Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) ve Türkiye Halk Sağlığı Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Alzheimer’ temalı “Türkiye Halk Sağlığı Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Farkındalık Buluşmaları kapsamında Engellilik ve Erişebilirlik üzerine bir konferans düzenlendi. Konferansta engelli bireylerin sosyal yaşamdaki beklentileri ve ihtiyaçları masaya yatırıldı. (Ek-1: Fotoğraf1, Fotoğraf2)
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Taha Nusret BOZKURT engelli bireyler hakkında detaylı bilgiler aktararak; sosyal hayattaki davranış kuralları, beklentiler, ihtiyaçlar ve sistemsel sorunları örneklerle ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Toplumun konuya ilişkin farkındalığını artırmayı amaçladığını belirten Bozkurt, Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak her konuda herkese yardımcı olacağını ifade etti.
  • “Engelli Hakları” Paneli düzenlendi. Üniversitemizde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Engelli Hakları” paneli düzenlendi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar’ın yaptığı panele, Avcılar Belediye Başkanı Turan HANÇERLİ ve görme engelli milli futbolcu Ali ÇAVDAR konuşmacı olarak katıldı. (Ek-2: Fotoğraf3, Fotoğraf4, Fotoğraf5).

YUVAM Başkanı Prof. Dr. İmer OKAR ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sevginur SADEDİL

Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlendirme

Eğitim engelli gençlerin bağımsız yaşamında nasıl bir rol oynuyor?

Genç engelli bireylerin öz savunuculuk çalışmaları engellilik alanını nasıl dönüştürüyor?

başlıklı toplantıların yer aldığı 12. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’ne katılmışlardır.

Diğer bir toplumsal katkı projesi çerçevesinde Üniversitemiz Zeytinburnu Belediyesi AKDEM (Aile Kadın Engelliler Destek Merkezi) ve Otistikler Derneği işbirliği ile “Otizm Tarama ve Erken Müdahale Projesi”ni 02 Ocak 2019-01 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.  Proje’ de Dr. Öğretim Üyesi Nevin ERACAR ve çalışma grubu, Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden ve 18-36 ay arasında bebeği olan 300 aileyi kapsayan bilgilendirme çalışmasına başlamışlardır. Bu ailelerden 157 ebeveyn projeye başvurmuş, ailelere PARİ aile ölçeği ve bebeklere M-Chat otizm tarama ölçeği ile tarama çalışması yapılmıştır. Tarama çalışmasına katılanlardan 15 çocukta gelişimsel aksama/otizm spektrum bozukluğu riski saptanmıştır. 15 çocuğun ailelerine bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrasında destek çalışmasına katılmayı kabul eden ailelere 10 oturumluk toplam 20 saati kapsayan aile terapisi ve psiko eğitim oturumları düzenlenmiştir. Bu oturumlarda psikoloji bölümü psikoterapist öğretim üyesi ile birlikte aile terapisti öğretim görevlisi ve psikoloji bölümümüz son sınıf öğrencileri katılımcı gözlemci olarak yer almışlardır. Oturumlar protokol yazımı ile kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda proje uygulamaları başladıktan sonra Zeytinburnu Belediyesi AKDEM ve Otistikler Derneği işbirliği ile yeni bir proje yapılmış, Nisan ayı otizm farkındalığı kapsamında geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenmiştir. Otizm ve Yansımaları temalı sempozyuma ilçedeki rehber öğretmenler, özel eğitim kuruluşları, ruh sağlığı mesleklerine mensup profesyoneller, gönüllüler ve aileler katılmış, konunun tartışılması sağlanmıştır. (Ek-3: Fotoğraf6, Fotoğraf7, Afiş1).

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Engelli Öğrenci Birimi ve Yeni Yüzyıl Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM), Türkiye Halk Sağlığı Derneği (THSD), Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD) ve Dünya Engelliler Birliği/World DisabilityUnion (WDU) ile birlikte “Aydınlanma Üzerine” bir platform çalışması gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur.

Engelsiz bir dünya için… sloganıyla çalışmalarını yürüten Üniversitemiz Yeni Yüzyıl Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) 2019 yılı içerisinde dış paydaşların katılımı ve katkısı ile düzenlenen 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında “Engelli Hakları Paneli” düzenlemiş ve ayrıca Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği’nde Üniversitemiz öğrencilerinin de katılımı ile farkındalık yaratmak için etkinliklere katılmıştır. (Ek-4: Fotoğraf8, Fotoğraf9).

Değiştiren Adımlar Derneğinin düzenlediği çalıştaya ve “Engelsiz Yaşam Teknolojileri- Eğitim ile Güçlenme” başlıklı seminer ve çalıştaya YUVAM Müdürü Prof. Dr. İmer OKAR ve Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Nur SADEGİL ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Üniversitemiz öğrencisi Taha Nusret BOZKURT davetli olarak katılmıştır.

Toplumsal katkı projeleri olarak etkin rol oynadığımız bir diğer proje T.C. İstanbul Valiliği nezdinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) iş birliği çerçevesinde Üniversitemiz ile eşleştirilen Bağcılar Şehit Ali Karslı Ortaokulu ile görüşmeler Aralık 2019 tarihinde karşılıklı toplantılar ile başlamıştır. Ocak 2020’de kurumlar arasında protokol imzalanarak çalışmalar sürdürülecektir. Programların ana hedefi olarak Üniversitemizce önerilen “Eğitim Programları” çerçevesinde Bağcılar Şehit Ali Karslı Ortaokulu öncelikle eğitmenlerine Eğiticinin Eğitimi; İlk Yardım ve öğrenci ile öğrenci velilerine de İlk Yardım, Müzik Atölye, Drama eğitimlerini vermektir.

2019 yılı içerisinde Engelsiz Üniversite kapsamında görme ve bedensel engelli öğrencilerimize ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayacak bireylere yönelik fiziksel koşullar (görme engelli yön taşı döşenmesi vb.) iyileştirilmiştir. Ayrıca kütüphanede görme engellilerin kullanabileceği özel (sesli) işletim programlarının olduğu bilgisayarlar bulunmakta olup, bu bilgisayarlarda kitap taramasını metine dönüştüren daha sonrada sesli dinlenebilir hale çeviren programlar yüklenmiştir. Engelli öğrencilerimiz içinde tekerlekli sandalye ile rahatça çalışabilecekleri alanlar bulunmaktadır.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde erişilebilir fiziksel mekan başlığında “Aday Üniversite” olarak ödüllendirildiğimiz “Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri”ne 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de engelli öğrencilerimiz için engelsiz koşullara uygun fiziksel mekan (derslik, kütüphane ve sosyal alanlar) oluşturma ve sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında ulaşılabilir “Engelsiz Üniversite” ödülüne başvuru yapılmıştır.