Öğrenci Bilgi Formu

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

İYYÜ’de eğitim görmeye hak kazanan engelli öğrencilerimizin akademik yaşamlarını kolaylaştırmak üzere gerekli danışma ve destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için aşağıda yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Paylaşılan tüm kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri ve https://yeniyuzyil.edu.tr/KVK/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-aydinlatma-metni.aspx adresinde yayınlanan “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrencilerin kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metin” leri uyarınca, belirtilen bilgilerin ise kişilerin tanımlanamayacağı şekilde anonim olarak üretilecektir.

Engelli öğrencimiz Engelli Öğrenci Bilgi Form’unu imzalayarak engel halleri ile ilgili ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla, Üniversite personeli ve harici destek sağlayıcılar ile uygun şekilde veri paylaşılmasına onay verdiklerini kabul ederler.    

  KİŞİSEL BİLGİLER(Öğrencinin)

  Adı Soyadı:
  Öğrenci No:
  Fakülte/MYO/Enstitü:
  Bölüm/Program:
  Okula Kayıt Yılı:
  Akademik Danışmanın Adı:

  İLETİŞİM

  Posta Adresi:
  Cep Telefonu:
  E-posta:
  Acil bir durumda iletişim kurulacak yakının adı:
  Acil bir durumda iletişim kurulacak yakının telefonu:

  GEREKSİNİM BİLGİLERİ

  Lütfen aşağıdaki seçeneklerden mevcut durumunuza uyanları işaretleyiniz

  Görme engeli
  İşitme engeli
  Ortopedik (fiziksel ) engel
  Sosyal iletişim bozukluğu (Otistik rahatsızlık, Asperger Sendromu vb.)
  Öğrenme Güçlüğü (disleksi, dikkat eksikliği vb.)
  Kronik hastalıklar (Lütfen belirtiniz)
  Diğer (Lütfen belirtiniz)
  Aşağıda belirtilen akademik düzenlemelerden hangilerine ihtiyaç duyuyorsunuz.
  Yazılı ders notları
  Sınıfta ses kaydı
  Ders çalışmada yardımcı
  Ders materyallerinin farklı bir formatta sunulması Lütfen açıklayınız.
  Sınavlarda/ödev/ projelerde ek süre
  Sınavlarda ayrı sınıf ve gözetmen/okutman/not tutucu
  Diğer (Lütfen belirtiniz)
  Değerlendirmemiz gerektiğini düşündüğünüz eklemek istediğiniz başka bilgi varsa aşağıda belirtiniz.

  EK BELGELER

  Gereksiniminize uygun düzenlemeleri ve makul uyarlamaları yapabilmemiz için “Geçerli Engelli Sağlık Raporu” nu birimimize ulaştırmanız zorunludur.

  Ek Belge Ekle